top of page

OM VELOX-WERK s.r.o.

VELOX-WERK s.r.o. är ett österrikiskt dotterbolag, med decennier av erfarenhet inom byggbranschen. 1956 började företaget tillverka cementspånskivor.


Idag tillämpas det utarbetade VELOX-systemet för alla typer av byggteknologi. Idag bor i Österike 50 000 familjer i hus och lägenheter, byggda enligt VELOX-systemet, varje år tillkommer 2000 nya bostäder. VELOX-systemet används inte bara för bostadshus utan även för allmänna byggnader, köpcenter, skolor, sportanläggningar, hotell, industri- och jordbruksfastigheter samt brandskyddsbarriärer. 1995 startade man i Tjeckien dotterföretaget VELOX-WERK s.r.o. Hranice, ett försäljnings- samt byggnätverk i Tjeckien som erbjuder komplexa tjänster som tillfredsställer alla klientens önskemål.


VELOX-systemet växer framgångsrikt eftersom, därför har man byggt VELOX-fabriker inte bara i Österrike utan även i andra länder i världen.


För närvarande är VX Baltic representantkontor VELOX framgångsrikt verksamt i Baltikum och Skandinavien.
Under VELOX-WERK:s verksamhet har en lång rad intressanta objekt byggts av VELOX-produkter. Några av dem presenteras på denna sida.

Apie velox-werk s.r.o.

FUNKTIONER FÖR VELOX BYGGSYSTEM

Under de senaste åren har kraven på ekologisk konstruktion ökat. Vi vill leva i en hälsosam miljö, och våra krav på höga levnadsförhållanden stiger. Uppmärksamheten på miljökraven börjar med de inledande elementen i VELOX-träplattor. Produktionstekniken använder naturliga träflis och cement. Produktionen använder lite energi och det återstående avfallet återvinns, därför förorenar VELOX-tekniken inte miljön. VELOX Building System har hög värmeisolering, vilket förhindrar termiska broar. Därför är det möjligt att spara energiresurser vid användning av byggnaden. Denna egenskap säkerställer ekologiska krav. Det säkerställer också att energiresurser används sparsamt. Användningen av naturliga träflisar och hela ekologiska systemet säkerställer ett hälsosamt och fridfullt liv i byggda hus.

SE.png

VELOX BYGGESYSTEM

Universella VELOX-systemet som garanterar komplex konstruktion från golv till tak, grundelementet är VELOX-skivor. VELOX-skivor förblir en extra bordläggning för bärande väggar och bjälklag.

VELOX-skivor är inte bara grunden i VELOX- systemet utan används också tack vare sina egenskaper för innerväggar, bibyggnader och i lätta konstruktioner, för rekontruktioner samtljudisolering av byggnader och lokaler och brandskyddsbarriärer invid motorvägar och järnvägar.

VELOX TRIP CHIP BOARDS

VX Baltic - VELOX Statybų sistema

Återvunnet barrträ, dvs flis, är den huvudsakliga råvaran som används för modern, ekologisk tillverkning av VELOX-skivor. Det utgör 89% av det material som används i tillverkningen. Nästföljande komponent är cement, som garanterar stabilitet samt glasfiber som skyddar skivan från fukt, mögel och gnagare.

 

VELOX-skivan skyddar träets egenskaper och är mycket lätta att bearbeta; de kan skäras, borras, spikas, fräsas och skruvas. Skivans ytstruktur passar lätt ihop med stuckatur eller betong och har dessutom goda ljudisoleringsegenskaper.

 

VELOX-skivor är hygieniska, deras brandskyddsegenskaper motsvarar bradklass A2 (EU).

 

VELOX-skivans värmeisolerande egenskaper ökar flera gånger om tillsammans med värmeisolerande material (polystirol) – flerskiktsskivan VELOX WS-EPS.

Velox building system
Features

Bra humörkälla

VX Baltic - VELOX Statybų sistema

Värmeisolering och ackumulativa egenskaper säkerställer att byggnaderna från VELOX-produkterna är starka. Högt värmebeständighet hos väggarna och betongens ackumulativa egenskaper upprätthåller nödvändig temperatur i rummen. På sommaren är rummen trevligt coola, men på vintern är rummen varma.

Systemet har höga nivåer av ljudisolering och brandskydd.

I grafen visas förhållandet mellan väggens inre temperatur och innetemepraturen för att en upplevelse av värme ska infinna sig.

SE2.png

Av forhallandet kan utlasas att hog innetemperatur inte skapar onskad upplevelse av varme, om innervaggens yttemperatur ar lag. VELOX-systemets innervaggstemperatur ar 20-21°C (beroende pa fonstervidd), vilket betyder att det for onskad uplevelse av varme i byggnaden bor vara en innetemperatur pa 20°C.

 

Man raknar med att varme upplevs som behaglig da:

-temperaturen i rummet ar 18-24 °C

-temperaturskillnaden mellan yttervaggens insida och rumstemperaturen ar mindre an 3°C.

VELOX-systemet uppfyller dessa kran med minimal värmeanvändning!

Tid är pengar

Installationen av VELOX Building System är mycket snabb och enkel. VELOX Building System gör att du kan spara pengar, vilket annars skulle spenderas på olika mekanismer. Konstruktionerna monteras manuellt, och specifika mekanismer krävs endast vid lossning av materialen.

Unika egenskaper hos Velox Building System

Terminė - VELOX Statybų sistema
Stabili - VELOX Statybų sistema
Lengvai pjaustoma - VELOX Statybų sistema
Lipni - VELOX Statybų sistema
Nepralaidi garsui - VELOX Statybų sistema
Atspari ugniai- VELOX Statybų sistema
Lengvai jungiama - VELOX Statybų sistema
Higieniška - VELOX Statybų sistema

TERMISK

STABIL

LÄTT SKÄRNING

LIM

LJUD
OPTIMAL

BRAND
RESISTENT

LÄTT GÅ MED

HYGIENISK

Fördelar

Investeringar i VELOX kommer att betala mer än en gång:

SE3.png

VELOX FRÅN GRUNDLÄGGNING TILL TAKEN

SE4.png

Universella VELOX-systemet som garanterar komplex konstruktion från golv till tak, grundelementet är VELOX-skivor. VELOX-skivor förblir en extra bordläggning för bärande väggar och bjälklag.

VELOX-skivor är inte bara grunden i VELOX- systemet utan används också tack vare sina egenskaper för innerväggar, bibyggnader och i lätta konstruktioner, för rekontruktioner samt ljudisolering av byggnader och lokaler och brandskyddsbarriärer invid motorvägar och järnvägar.

-värmekoefficient R- 8,70 ; m K/W 2

-mycket god värmeackumulering;

-ljudisolering 52dB;

-snabb (LEGO) byggmetod;

-lösningar för el och VVS;

-minimala krav på kvalifikationer hos byggarbetare;

-minimal användning av extra utrustning;

-långlivad;

-tål fukt, eld och skadedjur;

-bjälklag, maximalt avstånd mellan väggar vid standardbelastning, upp till 14 m

Var dig själv

VELOX-brädor kan bearbetas som trä (skärning, borrning och fräsning). De kan också förenas med naglar eller skruvar.  

 

En husbyggd form av VELOX-brädor kan vara mycket original, och alla dina önskemål kan uppfyllas utan några begränsningar. Arkitekter och designers kan använda sin fantasi fritt och anta individuella projektlösningar.

bottom of page